Tillverkningen av drevjaktstornet har upphšrt

 vi har ett fŚtal kvar i lager till utfšrsŠljning.